โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี

ท่องเที่ยว จันทบุรี ดู โลมาโชว์ ที่ โอเอซิส ซีเวิลด์

ป่าชายเลน

 

ป่าชายเลน

ผ่อนคลายกับบรรยากาศริมป่าชายเลน ชมปูก้ามดาบนับแสนตัว ที่วิ่งโชว์ก้ามไปมาบนพื้นทราย และเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยต้นโกงกาง สบาย ๆ กับลมพัดเย็นชื่นใจไร้มลพิษ ชมวิวสะพานที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก