โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี

ท่องเที่ยว จันทบุรี ดู โลมาโชว์ ที่ โอเอซิส ซีเวิลด์

Information

 

 

บ.ไทยดอลฟินแนเรียม (โอเอซีส ซีเวิลด์ ) จำกัด

48/2 หมู่ 5 ต.ปากน้ำ ฯ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130

โทร. 039-499-222 , 039-363-238  Fax :  039-363-239 , 039-499-223