โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี

ท่องเที่ยว จันทบุรี ดู โลมาโชว์ ที่ โอเอซิส ซีเวิลด์

Dolphin Camp

 

โอเอซีส ซีเวิลด์ ได้จัดค่ายพักแรม Dolphin Campมีโปรแกรมสำหรับเยาวชนและบุคคลภายนอก ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ค่ายยาเสพติดและจัดประชุมสัมมนาบุคคลทั่วไป จัดกิจกรรม Walk Rally สามารถรองรับบริการได้ตั้งแต่ 80-500 คน

กิจกรรมภายใน DolphinCampโอเอซีสซีเวิลด์

- กิจกรรมสันทนาการ เกมส์ เพลง

- กิจกรรมฐานผจญภัยมากกว่า 10 ฐาน อาทิ ดิ่งพสุธา สะพานมรณะ ค่ายกล ตะลุยป่าชายเลน ฯลฯ

- ความรู้ตามหลักสูตร วิชาการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณิตศาสตร์ ยาเสพติด วิทยาศาสตร์ บูรณาการ

- กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ

- กิจกรรมเดินทางไกลนอกพื้นที่ เช่น ชายหาดแหลมสิงห์ สะพานตากสินมหาราช อ่าวกระทิง

- กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมฐานเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

- มีวิทยากรพร้อมทีมงานค่ายพักแรมดูแลและให้ความรู้

 

การบรรยายให้ความรู้

- ศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้ป่าชายเลน อาทิ โกงกาง แสม ปูก้ามดาบ ปลาตีน และการเลี้ยงหอยนางรม

- ความรู้เกี่ยวกับพลอยชนิดต่าง ๆ

- ความรู้เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของโลมาไทย 2 สายพันธุ์

- ชมการแสดงโลมาไทย 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์หัวบาตร (อิระวดี) และสายพันธุ์ปากขวดกว่า 30 รายการ

- ชมปลาการ์ตูนแสนสวย ปลาอริเกเตอร์(ปลาที่หน้าเหมือนจระเข้แต่ตัวเหมือนปลาช่อนอะเมซอน) ภายในถ้ำปลา

 

ที่พัก    สำหรับเยาวชน ห้องพักเรือนแพ พัดลม และเต็นท์ หมอน ผ้าห่ม ห้องน้ำรวม สำหรับอาจารย์ ห้องพักรีสอร์ท แอร์ น้ำอุ่น ห้องน้ำแยก

 

ทัศนศึกษาโรงเรียน

การจัด Package Tour ที่นำเสนอกำหนดทั้งเวลา และสถานที่ในจันทบุรี

(สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ตัวอย่าง

 

โปรแกรมที่ 1

06.00 น.              เดินทางถึงน้ำตกพลิ้ว ชมความงามของธรรมชาติ ชมปลาพลวงฝูงใหญ่นับหมื่นตัว ชมอลงการณ์เจดีย์และพีระมิดพระนางเรือล่ม (ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บ. เด็ก 20 บ.)

08.00 น.              เดินทางสู่โอเอซีส ซีเวิลด์ ชมการแสดงโลมาพันธุ์ไทย 2 สายพันธุ์  รอบ 09.00 น. (รับการบรรยายชีวิตความเป็นอยู่ของโลมา) (ตึกแดง คุกขี้ไก่ ชายหาดแหลมสิงห์)

11.00 น.              ถึงแหลมเสด็จ สัมผัสธรรมชาติป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบนชมอควาเรียมสัตว์ทะเล (ฟรี)

12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.              เล่นน้ำทะเลที่หาดเจ้าหลาว

15.00 น.              เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว จ.ระยอง

 

โปรแกรมที่ 2

06.00 น.              เดินทางถึงวัดเขาสุกิม ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ ชมโบราณวัตถุล้ำค่า

10.00 น.              เดินทางสู่โอเอซีส ซีเวิลด์ ชมการแสดงโลมาพันธุ์ไทย 2 สายพันธุ์ รอบ 11.00 น. (รับการบรรยายชีวิตความเป็นอยู่ของโลมา)

12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวันที่ โอเอซีส ซีเวิลด์

13.00 น.              เดินทางสู่น้ำตกพลิ้ว หรือแหลมเสด็จ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน ป่าชายเลนเล่นน้ำทะเลที่หาดเจ้าหลาว เดินทางกลับ หรือท่องเที่ยว จ.ระยอง

 

โปรแกรมที่ 3

06.00 น.              ถึงแหลมเสด็จ สัมผัสธรรมชาติป่าชายเลนศูนย์ศึกษาและพัฒนาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบนชมอควาเรียมสัตว์ทะเล

09.00 น.              เล่นน้ำทะเลที่หาดเจ้าหลาว

12.00 น.              ถึงโอเอซีส ซีเวิลด์ รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น               ชมการแสดงโลมา 2 สายพันธุ์ไทย

14.30 น.              เดินทางถึงน้ำตกพลิ้ว ชมความงามของธรรมชาติ ชมปลาพลวงฝูงใหญ่นับหมื่นตัวชมอลงกรณ์เจดีย์และพีระมิดพระนางเรือล่ม (ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บ. เด็ก 20 บ.)

16.30 น.              เดินทางกลับ